Mijn activiteitsdomeinen:

 
familie In 1984 maak ik kennis met de 'Stamtafel der Familie Henri Goderis-Debeerst', een stamtafel van De Beerst Theofiel (1853, 1942) en Mathilde Druw (1860, 1916), opgemaakt in 1943 door E.H. de Mey en de heer M. Debruyne. Ter gelegenheid van het diamanten bruiloftsjubileum in 1984 van mijn grootouders Alfons Debeerst (º1900, †1993) en Irma Bots (º1905, †1988) maak ik hiervan een 'Stamtafel der Familie Debeerst' met daarin alle toenmalige afstammelingen van mijn overgrootvader De Beerst Theofiel.
Na deze bescheiden aanzet kom ik in contact met dhr. Armand Vanhuysse (1924, 2001) die in de loop der jaren reeds heel wat opzoekwerk omtrent de afstammelingen van Francis De Beerst (1819, 1878) en Charlotte Cambier (1828, 1891) verricht heeft. Op basis van zijn gegevens aangevuld met nieuwe gegevens leg ik een gegevensbestand aan met daarin alle afstammelingen van mijn betovergrootvader
Francis die maar liefst 16 kinderen telde. Ter gelegenheid van het herdenkingsfeest aan het honderjarig heengaan van Pater Gustaaf De Beerst (º1865, †1896), het twaalfde kind van het gezin, wordt in 1996 de eerste versie van deze stamboom aan de familie voorgesteld. Dhr. Armand Vanhuyse schreef vanaf 1950 een goed gedocumenteerde en gefundeerde biografie over zijn grootoom Gustaaf De Beerst. Dit werk wordt in 2005 postuum uitgegeven door zijn dochter. gustaaf

KH De Vriendenband Vanaf 2008 treden mijn twee jongste kinderen toe tot de Koninklijke Harmonie De Vriendenband te Sint-Antonius Zoersel. In 2010 raakt de harmonie zonder presentator en wordt mij de kans aangeboden om hun concerten te presenteren, wat ik dan een drietal jaar doe tot mijn oudste dochter deze taak op zich neemt.
In 2012 neem ik de taak van penningmeester van de harmonie op mij. Het is geen vanzelfsprekende opdracht om de uitgaven in balans te houden met de inkomsten. Enerzijds zijn de opbrengsten van onze jaarlijkse Sint Teunisfeesten fel geslonken. Anderzijds moet de BTW-boekhouding geïntegreerd worden, wat toch een extra belasting met zich meebrengt. Het is een kwestie van de stijgende uitgaven streng onder controle te krijgen zonder al teveel extra inspanningen van de leden te moeten inroepen.
 
  Laatst gewijzigd: 24 Aug 2019 21:35:14 2023 | Ontwerp en realisatie: Geert Debeerst