Mijn activiteitsdomeinen:

 
In 2003 treed ik toe tot de ouderraad van de basisschool Maria Middelares te Sint-Job-in-'t-Goor, alsook tot het oudercomité van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle. Vanaf januari 2004 tot mijn uittreden in juni 2007 ben ik penningmeester van de ouderraad van Maria Middelares.
In het voorjaar van 2005 werkt het Sint-Jan Berchmanscollege aan een eigen webstek. Tegelijkertijd verwezenlijk ik de webstek voor het oudercomité. Voor beiden is het een spurt tegen de tijd. In mei 2005 zijn beide websites operationeel en is het domein ocsjb.be een feit.

oc sjb De laatste drie schooljaren van 2007 tot 2010 bij het oudercomité van het Sint-Jan Berchmanscollege beleef ik als voorzitter. Mijn grote uitdaging bestaat erin de belangen en interesses van beide ouderraden van basis- en secundair tot één evenwichtig geheel terug samen te brengen. Eveneens wens ik het oudercomité beter in het schoolbeeld van ouders, leerkrachten en leerlingen te brengen. De nieuwe beeldvorming krijgt gestalte met de invoering van een nieuw logo.
De talrijke activiteiten, die steeds door een eigen werkgroep georganiseerd worden, kennen een groeiend succes. Het ledenbestand groeit elk jaar met tal van gemotiveerde ouders. De webstek wordt onderbouwd met een gegevensbestand wat de administratieve last van opvolging van activiteiten erg vereenvoudigt.
gitok Bij de aanstelling van een nieuwe schoolraad in het gemeentelijk Technisch Instituut Sint-Jozef Kalmthout te Kalmthout in het voorjaar van 2013 wordt mijn kandidatuur voor lidmaatschap aanvaard. Ik kan er de ouders blijven vertegenwoordigen tot mijn zoon in 2014 de school verlaat.
 
  Laatst gewijzigd: 24 Aug 2019 21:33:44 2023 | Ontwerp en realisatie: Geert Debeerst